قالب ـهآی سی سی کآ

|..تست و آزمایش..|


هیچ چیز
در این چمدان جا نمی‌شود :
نه نوشته‌هایم،
نه شعر هایم،
نه کتاب‌هایم
نه دلتنگی هایم،
نه بی خوابی هایم،
نه بی قراری هایم،
نه...

اِلا تو که همه وجود منـــی !!؟
تو را با خود میبرم
همین مرا بس است :)+ |ccKa|